Artikel.tif
 

Artikel bragt i Herning Folkeblad lørdag den 3. maj 2003
Af Vibeke Larsen, foto Henrik Mark